INFO:

NOGOMETNI KLUB SAVUDRIJA

CC SALVORE
Mojmirska 8,  Bašanija
HR 52475, Savudrija

Kontakt:
livio@nk-savudrija.com
admin@nk-savudrija.com